Avís legal

Segons estableix la Llei 34 / 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, B.O.I. nº 166, s'ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web situat en l'adreça d'Internet www.copaline.net

1. Dades Identificatives

Orestes Ribo Minguez
Adreça: C/ Galceran Marquet,5
CP y població: 08005 Barcelona
NIF: 35050735-T
Correu electrònic: info@copaline.net
Inscrita en el registre mercantil de Tarragona, tom 1561, foli 159, fulla nº T-20.161, Inscripció 2º

2. Política d'enllaços

Els enllaços que apareixen en aquesta pàgina tenen només finalitat informativa. COPALINE no es fa responsable de la informació continguda en aquestes pàgines Webs. Les eventuals referències que es realitzen a la Web de COPALINE a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o una altra informació, utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant/subministrador, que sigui de titularitat de tercers, no constitueix o implica suport, patrocini o recomanació per part de COPALINE.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d'aquesta Web està protegida per les lleis espanyoles internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Així mateix, el contingut d'aquest lloc web té la consideració de programa d'ordinador, amb la qual cosa se li aplica tota la legislació espanyola i comunitària vigent.

Els drets de propietat intel·lectual dels continguts cedits en el nostre lloc web són propietat dels seus respectius autors. La resta són propietat de COPALINE.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web sense el premis exprés de COPALINE.

4. Limitació de Responsabilitats

COPALINE no controla ni garanteix la presència o absència de virus o altres elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari (programari i maquinari), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic. Per això, COPALINE no es fa responsable de qualsevol dany o perjudici que pugui sofrir l'usuari, a causa de la presència de virus o altres elements en el lloc web. COPALINE no pot garantir l'absència d'errors tecnològics i la permanent disponibilitat del lloc web i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna en danys i perjudicis que es puguin generar per falta de disponibilitat i errors en l'accés. COPALINE no pot garantir que les transmissions d'informació a través d'Internet siguin totalment segures, ja que intervenen múltiples factors que estan fora de control per part de COPALINE; entre ells, la pròpia configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc. COPALINE no es fa responsable de danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari per possibles contingències en la transmissió d'informació, com són la pèrdua de dades o accessos no autoritzats de terceres persones.

5. Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

COPALINE garanteix la confidencialitat de les seves dades personals. Cap dada proporcionada serà compartit amb organitzacions o empreses alienes a nosaltres.

COPALINE compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

COPALINE li garanteix que totes les dades personals recollits mitjançant els formularis d'aquesta Web i a través de les diferents vies de contractació de serveis, seran utilitzats en compliment de les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El tractament i gestió d'aquestes dades compleix amb la normes estipulades en el Reial decret 994/1999, de l'11 de juny, pel qual es va aprovar el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal.

Quan facilita les dades personals a través d'aquesta web, autoritza a COPALINE al seu ús i tractament informàtic, amb l'objectiu de facilitar-la hi informació sobre els seus serveis i promocions. A qualsevol moment podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació, dirigint-se a COPALINE.

6.Jurisdicció i lleis aplicables

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest lloc web contingudes en la present Informació Legal, així com qualsevol relació entre vostè com a usuari-visitant i COPALINE, es regirà per la legislació espanyola, renunciant expressament les parts al que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de Tortosa.